ALGEMENE VOORWAARDEN


Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij The Rent Factory, verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

​​​​​​​

1   Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen gelden voor een huurperiode van maximum 3 dagen. Voor huur op langere termijn worden aangepaste prijzen gerekend. Deze regeling geldt niet voor springkastelen. De huurprijzen voor de springkastelen zijn per dag.

2   Betaling

Betaling gebeurt cash bij levering of afhaling. Er wordt ook een waarborg gevraagd. BTW plichtigen kunnen ook per overschrijving betalen.

3   Annulatie

Annulatie van een bestelling kan kosteloos tot 1 week voor aanvang van de huur. Gebeurt de annulatie minder dan 1 week voor aanvang van de huur, dan wordt er 50% van de huursom aangerekend, met een minimum van 25,- euro.

4   Levering / afhaling goederen

Bestellingen vanaf 150,- euro (incl. BTW) worden gratis geleverd binnen een straal van 10 km van ons adres in Steendorp. Voor leveringen verder dan 10 km of minder dan 150,- euro wordt 0,60 euro (incl. BTW) gerekend per gereden km, met een minimum van 25,- euro. Bestellingen kunnen ook worden afgehaald en teruggebracht op ons adres na afspraak. Porselein, glaswerk en elektrische apparaten mogen niet worden vervoerd in een aanhangwagen. De goederen dienen te worden teruggebracht in de originele verpakking, bak of kist. De goederen worden in goede staat en proper geleverd. De goederen dienen bij levering door de huurder te worden nagekeken op mankementen. Laattijdige klachten worden niet aanvaard. Het is de huurder niet toegelaten de goederen verder te verhuren of uit te lenen zonder toestemming van The Rent Factory. De verhuurder dient steeds vrije toegang te hebben tot het verhuurde materiaal voor eventueel nazicht of onderhoud. In ieder geval van overmacht zoals ziekte, sterftegeval, stormschade, schade van vorige verhuringen of iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder. Voor leveringen of ophalingen op een zon- of feestdag, rekenen wij forfaitair 50,- euro extra.

5   Tenten

Tenten worden altijd door ons geleverd. Wij staan zelf ook in voor de opbouw en afbraak van de tenten, al dan niet met hulp van één of meerdere personen. Het aantaal vereiste personen hulp bij opbouw EN afbraak van de tenten hangt af van de grootte. Bij plaatsing van tenten op de openbare weg of openbaar domein is de huurder verantwoordelijk voor de aanvraag van de nodige plannen van water, gas, electriciteit, telefoon en/of andere nutsleidingen. Bij plaatsing van een tent op openbaar domein dient de huurder in te staan voor de aanvraag van de nodige toelatingen. De verhuurder is nooit verantwoordelijk voor ongevallen en/of beschadiging aan personen, dieren of derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden, zowel tijdens opbouw als afbraak als tijdens de huurperiode. De huurder moet zelf verzekerd zijn. Alle processen-verbaal, voortspruitend uit verkeerde plaatsing van tenten in strijd met reglementen of plaatselijke gebruiken of brandweervoorschriften vallen ten laste van de huurder en dienen door hem betaald te worden. Bij opstellen of afbreken van tenten na 21.00 uur wordt een suppelement van minimum 50,- euro aangerekend. Bij een windkracht van 4 beaufort of meer, of te verwachten rukwinden, behouden wij het recht om de tenten niet op te stellen. Het niet opstellen van de tenten geeft geen recht op schadevergoeding ten voordele van de huurder.

6   Springkastelen

Springkastelen worden verhuurd per dag. De huur loopt van 09.00 tot 21.00 uur, tenzij anders overeen gekomen.

7   Porselein / servies / glazen

Porselein, servies en bestek dienen door de huurder te worden afgewassen na gebruik. Ze worden proper en gesorteerd teruggebracht. Bij teruggave van vuile of ongesorteerde goederen wordt de huurprijs nogmaals aangerekend.

8   Waarborg en schade

Bij elke verhuring wordt een waarborg gevraagd. Indien er schade wordt toegebracht aan de verhuurde goederen, wordt de reële kostprijs voor vervanging gerekend aan de klant. Dit bedrag wordt afgehouden van de waarborg. Indien het bedrag van de waarborg niet voldoende is, zal er een bijkomende factuur worden opgemaakt.

9   Eigendomsrecht

De verhuurde goederen blijven eigendom van The Rent Factory. De huurder dient voor de gehuurde goederen te zorgen als een goede huisvader en neemt de nodige maatregelen om diefstal of beschadiging te voorkomen. Bij diefstal of onherstelbare schade, wordt de nieuwprijs doorgerekend aan de huurder.